Report comment

אהבתי את החיבור של נושא הפרידה וה״מסע״ שעוברים עם בן הזוג לפני הפרידה - למשפט האחרון שכתבת בכתבה, הדרך אל האושר אכן רצופה מכשולים... ההסתכלות בצורה הזאת מעוררת השראה. אני מאמינה גם שעלינו להסתכל על כל הדברים החיוביים שיצאו גם מדברים פחות טובים. ריגשת אותי.