Report comment

אוי נו באמת! אין שום קשר בין המתואר במאמר לפמיניזם.

מה שהמאמר מתאר הוא התדרדרות נפשית של אשתו של הכותב והיאחזות נוקשה על סף האובססיבית בכללים שהיא למדה באיזושהי סדנא . על אותו משקל אשתו המסכנה יכלה לקרוא הארי פוטר ולהחליט שהיא מגרינפדור והוא מסלתרין, התוצאה האומללה הייתה אותה תוצאה.