Report comment

וואי מזכיר לי את עצמי כשהייתי קטן.. תהיה חזק גבר, לא קל בכלל, אבל תדע לך שעם הרבה עבודה עצמית אפשר לבנות את הביטחון העצמי מחדש ולשנות לגמרי את הדימוי העצמי!